Header

แพ็กเกจตรวจสุขภาพ

ราคา 2,000.-

ราคา 2,000.-

ตรวจสุขภาพ

แพ็กเกจตรวจสุขภาพ

     การตรวจสุขภาพจะช่วยให้เรารู้ถึงสภาวะสุขภาพของตนเอง ความบกพร่องของร่างกายเพื่อจะได้แก้ไข อีกทั้งยังเป็นรางวัลแก่ร่างกายของเรา อย่ากลัวที่จะรู้ปัญหาสุขภาพของตัวเอง เพราะการพบความผิดปกติ ตั้งแต่ระยะเริ่มแรกย่อมรักษาให้หายได้ง่ายกว่า เร็วกว่า เพราะคนเราล้วนแตกต่างทั้งช่วงอายุและไลฟ์สไตล์ เราจึงออกแบบ " แพ็กเกจตรวจสุขภาพ " มาเพื่อคุณ
 

 

ทำไมถึงต้องตรวจสุขภาพประจำปี?

     การหมั่นตรวจสุขภาพประจำปี เพื่อรู้แนวทางปฎิบัติดูแลสุขภาพ ป้องกันโรคร้าย ในยุคสมัยที่การใช้ชีวิตเร่งรีบ เต็มไปด้วยมลภาวะ และอาหารการกินที่ไม่ดีต่อสุขภาพ การตรวจสุขภาพประจำปีจึงกลายเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างยิ่ง แล้วทำไมเราถึงต้องตรวจสุขภาพกันด้วยละ? เพื่อค้นหาความผิดปกติของร่างกายตั้งแต่เนิ่นๆ: การตรวจสุขภาพ ช่วยให้เราค้นพบความผิดปกติของร่างกายได้ตั้งแต่ยังอยู่ในระยะเริ่มต้น ซึ่งเป็นโอกาสที่ดีในการรักษาให้หายขาดได้ทันท่วงที เพื่อป้องกันโรคร้าย: การตรวจสุขภาพ ช่วยให้เราทราบถึงความเสี่ยงในการเป็นโรคต่างๆ เช่น โรคหัวใจ โรคความดันโลหิตสูง โรคเบาหวาน โรคมะเร็ง ซึ่งเราสามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและดูแลสุขภาพให้ดีขึ้นเพื่อป้องกันไม่ให้เป็นโรคร้ายเหล่านี้ได้ เพื่อติดตามผลการรักษา: การตรวจสุขภาพ ช่วยให้เราติดตามผลการรักษาโรคต่างๆ เพื่อวางแผนสุขภาพในอนาคต: การตรวจสุขภาพ ช่วยให้เรารู้ถึงจุดแข็งและจุดอ่อนของร่างกาย แพ็กเกจตรวจสุขภาพ และ โปรแกรมตรวจสุขภาพประจำปี มีหลากหลายประเภทให้เลือก ขึ้นอยู่กับความต้องการ"การประเมิณผลการตรวจขึ้นอยู่กับผลลัพธ์ของการตรวจ"

 

การเลือกโปรแกรมตรวจสุขภาพประจำปี

 • พิจารณาจากอายุ เพศ และสุขภาพพิจารณาจากความเสี่ยงในการเป็นโรคต่างๆพิจารณาจากงบประมาณ

การตรวจสุขภาพประจำปี

 • เป็นการลงทุนที่ดีที่สุดสำหรับสุขภาพของคุณช่วยให้คุณมีสุขภาพที่ดี แข็งแรง และใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุข

 

 

     รายการดังต่อไปนี้เป็นรายการที่มีในแพ็กเกจตรวจสุขภาพของโรงพยาบาลพริ้นซ์ อุทัยธานี รายละเอียดนี้จัดทำเพื่อช่วยสร้างความเข้าใจในการตรวจสุขภาพประจำปีและการประเมินสภาวะสุขภาพ หากมีผลการตรวจที่ผิดปกติ อาจจะต้องทำการตรวจที่เฉพาะเจาะจงมากขึ้นตามผลการวินิจฉัยของแพทย์ "การประเมิณผลการตรวจขึ้นอยู่กับผลลัพธ์ของการตรวจ"

 

 • การวัดชีพจร เป็นการบอกอันตรายการเต้นของหัวใจ รวมถึงจังหวะการเต้นที่ผิดปกติ อาจแสดงถึงความผิดปกติของระบบหัวใจและการไหลเวียนของเลือดในร่างกาย
 • การตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด (CBC) เป็นการตรวจปริมาณและลักษณะของเม็ดเลือดทั้ง 3 ชนิด ได้แก่ เม็ดเลือดแดง, เม็ดเลือดขาว และเกล็ดเลือด หากพบความผิดปกติ จะสามารถนำไปปรึกษาแพทย์เพื่อรับการดูแลรักษาต่อไป
 • การตรวจสมรรถภาพการทำงานของไต (BUN, Creatinine) BUN หรือ Blood Urea Nitrogen (ไนโตรเจนจากสารยูเรียที่มีอยู่ในกระแสเลือด) บ่งบอกถึงความสามารถของร่างกายในการขับถ่ายของเสียของไต, Creatinine เป็นการวัดค่าของเสียที่เกิดขึ้นในกระบวนการสร้างพลังงานและขับออกจากไต ซึ่งสามารถบ่งชี้ภาวะการทำงานของไตได้
 • การตรวจสมรรถภาพการทำงานของตับ (SGOT, SGPT) เป็นการตรวจระดับเอนไซม์ตับที่มีอยู่ในกระแสเลือดหากมีผลผิดปกติอาจบ่งชี้ถึงภาวะโรคตับ หรือความผิดปกติของตับ
 • ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด (FBS) การตรวจเจาะเลือดเพื่อตรวจหาค่าระดับน้ำตาลในเลือดหรือที่คนทั่วไปเรียกกันอย่างง่าย ว่า "การตรวจเบาหวาน"
 • ตรวจระดับกรดยูริกในเลือด (Uric Acid) เป็นการตรวจวัดปริมาณของกรดยูริกในเลือดเพื่อช่วยในการวินิจฉัยโรคเกาต์ ติดตามการรักษาโรคเกาต์
 • ตรวจระดับไขมันในเลือด (Lipid Profile) เป็นการตรวจเพื่อให้ทราบค่าขององค์ประกอบของไขมันทุกตัวในกระแสเลือดว่าอยู่ในระดับที่ผิดปกติหรือไม่ เพื่อบ่งชี้ความเสี่ยงของโรคหลอดเลือดหัวใจ
 • ตรวจปัสสาวะ (Urinalysis) การตรวจเพื่อวินิจฉัยโรคทางเดินปัสสาวะ โรคเบาหวาน และความผิดปกติของไต
 • เอกซเรย์ทรวงอกระบบดิจิตอล (X-Ray Digital) เป็นการตรวจดูความผิดปกติในช่องทรวงอก เช่น ขนาดหัวใจ โรคต่าง ๆ ของปอด หรือวัณโรค
 • คลื่นไฟฟ้าหัวใจ (EKG) การตรวจสัญญาณไฟฟ้าของกล้ามเนื้อหัวใจ อัตราการเต้นและจังหวะหัวใจ รวมทั้งช่วยวินิจฉัยความผิดปกติ เช่น หัวใจขาดเลือด หัวใจโต เป็นต้น

 

 

 

โปรแกรมตรวจสุขภาพสำหรับผู้ชาย
 

รายการตรวจ


Silver

Gold

Platinum

อายุน้อยกว่า 30 ปี อายุ 35-45 ปี อายุ 45 ปีขึ้นไป
 
       
1) ตรวจสุขภาพทั่วไปโดยแพทย์ (Physical Examination)

2) การตรวจวัดสัญญาณชีพพื้นฐาน (Vital Sign)

3) การตรวจหาค่าดัชนีมวลกาย (BMI)

4) ประเมินความเสี่ยงโรคหัวใจ (Thai CV risk)

5) ตรวจหมู่กรุ๊ปเลือด (Blood Group ABO, Rh)

6) ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด (CBC)

7) ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด (FBS)

8) ตรวจระดับน้ำตาลเฉลี่ยสะสมในเลือด  (HbA1C)

-

9) ตรวจระดับไขมันในเลือด (Cholesterol, Triglyceride)

10) ตรวจระดับไขมันในเลือด  (HDL, BUN,LDL)

-

11) ตรวจสมรรถภาพการทำงานของไต (BUN, Creatinine, eGFR)

12) ตรวจความสมดุลเกลือแร่ในเลือด (Electrolyte)

-

-

13) ตรวจหาระดับแคลเซียมจากเลือด (Calcium)

-

-

14) ตรวจหาระดับฟอสฟอรัสจากเลือด (Phosphorus)

-

-

15) ตรวจกรดยูริกเพื่อหาโรคเก๊าต์ (Uric Acid)

-

16) ตรวจการทำงานของตับ (SGOT, SGPT, ALP, Total protein, Albumin)

-

17) ตรวจการทำงานของตับ (Globulin, Total bilirubin)

-

18) ตรวจการทำงานของตับ (Direct bilirubin)

-

19) ตรวจหาเชื้อไวรัสตับอักเสบบี (HBsAg)

-

20) ตรวจหาภูมิคุ้มกันเชื้อไวรัสตับอักเสบบี (Anti -HBs)

-

21) ตรวจหาภูมิคุ้มกันเชื้อไวรัสตับอักเสบซี (Anti-HCV)

-

22) ตรวจการทำงานไทรอยด์ (TSH)

-

-

23) ตรวจฮอร์โมนไทรอยด์ (Free T3, T4 : Thyroxine Free)

-

-

24) ตรวจความสมบูรณ์ของปัสสาวะ (Urine analysis)

25) ตรวจสารบ่งชี้มะเร็งลำไส้ (CEA)

-

-

26) ตรวจสารบ่งชี้มะเร็งต่อมลูกหมาก (PSA)

-

-

27) ตรวจสารบ่งชี้มะเร็งตับ (AFP)

-

-

28) ตรวจสารบ่งชี้มะเร็งตับอ่อนและทางเดินน้ำดี (CA19-9)

-

-

29) เอกซ์เรย์ปอดและหัวใจ (Chest x-ray)

30) อัลตร้าซาวด์ช่องท้องส่วนบน (U/S Upper abdomen)

-

31) อัลตร้าซาวด์ช่องท้องส่วนล่าง (U/S Lower abdomen)

-

32) คัดกรองมะเร็งปอดด้วยเอกซ์เรย์คอมพิวเตอร์  (Low dose CT-chest)

-

-

33) ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (EKG)

-

-

34) ตรวจอุจจาระ (Stool exam)

35) ตรวจอุจจาระหาภาวะเลือดออกในทางเดินอาหาร (Stool occult blood)

ราคาปกติ (บาท)

2,000
6,900 19,400

ราคาแพ็กเกจ (บาท)

1,800
4,900 11,900

 

 

 

 

          ___________________________________

 

 

 

 

โปรแกรมตรวจสุขภาพสำหรับผู้หญิง
 

รายการตรวจ


Silver

Gold

Platinum

อายุน้อยกว่า 30 ปี อายุ 30-45 ปี อายุ 45 ปีขึ้นไป
 
       
1) ตรวจสุขภาพทั่วไปโดยแพทย์ (Physical Examination)

2) การตรวจวัดสัญญาณชีพพื้นฐาน (Vital Sign)

3) การตรวจหาค่าดัชนีมวลกาย (BMI)

4) ประเมินความเสี่ยงโรคหัวใจ (Thai CV risk)

5) ตรวจหมู่กรุ๊ปเลือด (Blood Group ABO, Rh)

6) ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด (CBC)

7) ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด (FBS)

8) ตรวจระดับน้ำตาลเฉลี่ยสะสมในเลือด  (HbA1C)

-

9) ตรวจระดับไขมันในเลือด (Cholesterol, Triglyceride)

10) ตรวจระดับไขมันในเลือด  (HDL, BUN,LDL)

-

11) ตรวจสมรรถภาพการทำงานของไต (BUN, Creatinine, eGFR)

12) ตรวจความสมดุลเกลือแร่ในเลือด (Electrolyte)

-

-

13) ตรวจหาระดับแคลเซียมจากเลือด (Calcium)
-
-

14) ตรวจหาระดับฟอสฟอรัสจากเลือด (Phosphorus)
-
-

15) ตรวจกรดยูริกเพื่อหาโรคเก๊าต์ (Uric Acid)
-

16) ตรวจการทำงานของตับ (SGOT, SGPT, ALP, Total protein, Albumin)
-

17) ตรวจการทำงานของตับ (Globulin, Total bilirubin)
-

18) ตรวจการทำงานของตับ (Direct bilirubin)
-

19) ตรวจหาเชื้อไวรัสตับอักเสบบี (HBsAg)
-

20) ตรวจหาภูมิคุ้มกันเชื้อไวรัสตับอักเสบบี (Anti -HBs)
-

21) ตรวจหาภูมิคุ้มกันเชื้อไวรัสตับอักเสบซี (Anti-HCV)
-

22) ตรวจการทำงานไทรอยด์ (TSH)
-
-

23) ตรวจฮอร์โมนไทรอยด์ (Free T3, T4 : Thyroxine Free)
-
-

24) ตรวจความสมบูรณ์ของปัสสาวะ (Urine analysis)

25) ตรวจสารบ่งชี้มะเร็งลำไส้ (CEA)
-
-

25) ตรวจมะเร็งรังไข่ (CA 125)
-
-

27) ตรวจสารบ่งชี้มะเร็งเต้านม (CA 153)
-
-

28) ตรวจสารบ่งชี้มะเร็งตับ (AFP)
-
-

29) ตรวจสารบ่งชี้มะเร็งตับอ่อนและทางเดินน้ำดี (CA19-9)
-
-

30) เอกซ์เรย์ปอดและหัวใจ (Chest x-ray)

31) อัลตร้าซาวด์ช่องท้องส่วนบน (U/S Upper abdomen)
-

32) อัลตร้าซาวด์ช่องท้องส่วนล่าง (U/S Lower abdomen)
-

33) อัลตร้าซาวน์เต้านม  (Ultrasound breast)
-

34) คัดกรองมะเร็งปอดด้วยเอกซ์เรย์คอมพิวเตอร์  (Low dose CT-chest)
-
-

35) ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (EKG)
-
-

36) ตรวจมะเร็งปากมดลูก (Thin Prep)
-

37) ตรวจหาเชื้อไวรัสมะเร็งปากมดลูก (HPV PCR)
-

38) ตรวจอุจจาระ (Stool exam)

39) ตรวจอุจจาระหาภาวะเลือดออกในทางเดินอาหาร (Stool occult blood)

ราคาปกติ (บาท)

2,000
12,000 25,335

ราคาแพ็กเกจ (บาท)

1,800
7,900 15,900

 

 

 

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม