Header

แผนกหู คอ จมูก

แผนกหู คอ จมูก

     แผนกหู คอ จมูก ให้บริการตรวจวินิจฉัยและรักษาอาการที่เกี่ยวข้องกับหู คอ และจมูกทุกชนิด ทั้งในเด็กและผู้ใหญ่ครอบคลุมตั้งแต่การให้คำปรึกษาไปจนถึงการผ่าตัดในโรคที่ซับซ้อนโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง ด้านหู คอ จมูก และบุคลากรทางการแพทย์ที่ได้รับการฝึกอบรมเพื่อดูแล ผู้ป่วยที่มีปัญหาด้านหู คอ จมูกโดยเฉพาะ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม