Header

แผนกรังสีวินิจฉัย

ศูนย์รังสีวินิจฉัย

แผนกรังสีวินิจฉัย ให้บริการด้วยเครื่องมือที่ทันสมัย การบริการที่รวดเร็ว ถูกต้องแม่นยำ และเครื่องตรวจวิเคราะห์ที่มีประสิทธิภาพสูง เราให้บริการประชาชนในชุมชนและจังหวัดใกล้เคียง มาโดยตลอดระยะเวลาหลายปี เรายังมุ่งมั่นพัฒนา และยกระดับการให้บริการของเราเพื่อเป็นที่หนึ่งในบรรดาผู้ให้บริการด้านการรักษาพยาบาลต่อไป

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม