Header

ศูนย์อุบัติเหตุฉุกเฉิน

ศูนย์อุบัติเหตุฉุกเฉิน

     ศูนย์อุบัติเหตุฉุกเฉิน ให้บริการโดยทีมแพทย์เวชศาสตร์ฉุกเฉินและบุคลากรเฉพาะทาง ตลอด 24 ชม. พร้อมด้วยเครื่องมือและเทคโนโลยีที่ทันสมัย ช่วยให้การวินิจฉัยดูแลรักษาผู้ป่วยฉุกเฉินได้อย่างแม่นยำและทันท่วงที ให้การปฐมพยาบาลรักษาเบื้องต้น ณ จุดเกิดเหตุ เคลื่อนย้ายผู้ป่วยอย่างรวดเร็วปลอดภัย เพื่อรับการรักษาต่อเนื่องในโรงพยาบาลจนฟื้นฟูสภาพให้กลับมาสู่สภาวะปกติ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม