Header

จัดงานสัมมนา ในหัวข้อ “โรคอ้วน เลิกอ้วน คุยกันได้” 

25 มีนาคม 2567

จัดงานสัมมนา ในหัวข้อ “โรคอ้วน เลิกอ้วน คุยกันได้” 

       วันที่ 24 มีนาคม 2567 เวลา 09.00 - 11.30 น. โรงพยาบาลพริ้นซ์ อุทัยธานี จัดงานสัมมนา ในหัวข้อ “โรคอ้วน เลิกอ้วน คุยกันได้” 
โรงพยาบาลพริ้นซ์ อุทัยธานี ในเครือพริ้นซิเพิล เฮลท์แคร์ และ บมจ.พริ้นซิเพิล แคปิตอล จำกัด (มหาชน) หรือ PRINC ได้จัดงานสัมมนา ในหัวข้อ “โรคอ้วน เลิกอ้วน คุยกันได้”  โดยแพทย์หญิงศิวิมล  อารีพงษ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงพยาบาลพริ้นซ์ อุทัยธานี เป็นผู้กล่าววัตถุประสงค์ในการจัดงานสัมมนาครั้งนี้ และมีกิจกรรมดีๆภายในงาน…อาทิ

 

  • สัมมนา ในหัวข้อ “โรคอ้วน เลิกอ้วน คุยกันได้”  โดยมี พญ. จริญญา จูพานิชย์ เป็นวิทยากรให้ความรู้เรื่อง โรคอ้วน !!!
  • บอกเล่าประสบการณ์ตรงจากผู้ใช้
  • “ ปากกาควบคุมน้ำหนัก “
  • ออกแบบการกินอย่างไรให้สมส่วนสุขภาพดีโดยนักกำหนดอาหารฝ่ายโภชนาการ
  • แนะนำการออกกำลังกายที่เหมาะสมตามช่วงวัย
  • บูธประเมินองค์ประกอบร่างกายพร้อมให้คำแนะนำ
  • ตลาดนัดเพื่อสุขภาพ

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด

25 มีนาคม 2567

จัดงานสัมมนา ในหัวข้อ “โรคอ้วน เลิกอ้วน คุยกันได้” 

โรงพยาบาลพริ้นซ์ อุทัยธานี จัดงานสัมมนา ในหัวข้อ “โรคอ้วน เลิกอ้วน คุยกันได้” 

25 มีนาคม 2567

จัดงานสัมมนา ในหัวข้อ “โรคอ้วน เลิกอ้วน คุยกันได้” 

โรงพยาบาลพริ้นซ์ อุทัยธานี จัดงานสัมมนา ในหัวข้อ “โรคอ้วน เลิกอ้วน คุยกันได้” 

06 มีนาคม 2567

รพ.พริ้นซ์ อุทัยธานี GRAND Opening “เปิดศูนย์ส่งเสริมสุขภาพผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง NCDs Clinic”

โรงพยาบาลพริ้นซ์ อุทัยธานี ในเครือพริ้นซิเพิล เฮลท์แคร์ และ บมจ.พริ้นซิเพิล แคปิตอล จำกัด (มหาชน) หรือ PRINC ได้จัดงาน Grand Opening เปิดศูนย์ส่งเสริมสุขภาพผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง NCDs Clinic

06 มีนาคม 2567

รพ.พริ้นซ์ อุทัยธานี GRAND Opening “เปิดศูนย์ส่งเสริมสุขภาพผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง NCDs Clinic”

โรงพยาบาลพริ้นซ์ อุทัยธานี ในเครือพริ้นซิเพิล เฮลท์แคร์ และ บมจ.พริ้นซิเพิล แคปิตอล จำกัด (มหาชน) หรือ PRINC ได้จัดงาน Grand Opening เปิดศูนย์ส่งเสริมสุขภาพผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง NCDs Clinic

06 มีนาคม 2567

รพ.พริ้นซ์ อุทัยธานี ร่วมกับ ชมรมผู้สูงอายุตำบลเกาะเทโพ จัดกิจกรรมคัดกรองสุขภาพแก่ผู้สูงอายุ

ยาบาลวิชาชีพ คัดกรองสุขภาพให้ผู้สูงอายุที่มาร่วมงาน และมีนักกายภาพให้ความรู้เบื้องต้นให้แก่ผู้สูงอายุ โดย พญ.วัชราวลัย วัฒนลีลารัตน์

06 มีนาคม 2567

รพ.พริ้นซ์ อุทัยธานี ร่วมกับ ชมรมผู้สูงอายุตำบลเกาะเทโพ จัดกิจกรรมคัดกรองสุขภาพแก่ผู้สูงอายุ

ยาบาลวิชาชีพ คัดกรองสุขภาพให้ผู้สูงอายุที่มาร่วมงาน และมีนักกายภาพให้ความรู้เบื้องต้นให้แก่ผู้สูงอายุ โดย พญ.วัชราวลัย วัฒนลีลารัตน์

06 มีนาคม 2567

โรงพยาบาลพริ้นซ์ อุทัยธานี จัดงานฉลองครบรอบ 4 ปี

โรงพยาบาลพริ้นซ์ อุทัยธานี ในเครือพริ้นซิเพิล เฮลท์แคร์ และ บมจ.พริ้นซิเพิล แคปิตอล จำกัด (มหาชน) หรือ PRINC ได้จัดงานฉลองครบรอบ 4 ปี โรงพยาบาลพริ้นซ์ อุทัยธานี

06 มีนาคม 2567

โรงพยาบาลพริ้นซ์ อุทัยธานี จัดงานฉลองครบรอบ 4 ปี

โรงพยาบาลพริ้นซ์ อุทัยธานี ในเครือพริ้นซิเพิล เฮลท์แคร์ และ บมจ.พริ้นซิเพิล แคปิตอล จำกัด (มหาชน) หรือ PRINC ได้จัดงานฉลองครบรอบ 4 ปี โรงพยาบาลพริ้นซ์ อุทัยธานี